Administratie – Huisartsenpraktijk Aduard – Aduard
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Aduard
Burg. Van Barneveldweg 23b 9831 RD
Aduard

Administratie

Nieuwe patiënten

Om uw dossier compleet te houden raden wij u aan om uw vorige huisarts te vragen uw medische gegevens naar onze praktijk te sturen. Verder verzoeken wij u dringend om uw verzekeringsgegevens bij inschrijving (of wijziging) door te geven aan de praktijkassistente.

Vertrekkende patiënten

Vertrekt u uit de praktijk, laat dit dan even aan ons weten nadat u zich hebt aangemeld bij uw nieuwe huisarts. Uw medische gegevens worden daarna, via een beveiligde verbinding, elektronisch naar uw nieuwe huisarts gestuurd. De medische gegevens van gezinsleden (boven de 16 jaar) worden, om privacy redenen, alleen verzonden indien u een door hen getekende machtiging hiervoor heeft. Gaarne legitimatie meenemen.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u bijvoorbeeld verhuizen, krijgt u een ander telefoonnummer, emailadres of zijn er nog andere wijzigingen dan kunt u dit mondeling, telefonisch of per email doorgeven aan de assistente. U kunt ook een wijzigingsformulier invullen.
Opmerking: Wijziging van zorgverzekering hoeft u niet door te geven. Dit controleren wij regelmatig via vecozo.nl.

Omgang met patiëntgegevens, privacy en het privacyreglement

Uw persoonlijke gegevens worden zo zorgvuldig als mogelijk is veilig verwerkt en bewaard, tegenwoordig grotendeels digitaal. De praktijk dient zich te houden aan de privacy wetgeving. De nieuwe Europese wetgeving (AVG) schrijft voor het privacyreglement van de praktijk openbaar te maken. Klik hier om ons privacyreglement te downloaden.
Uw medisch dossier wordt digitaal bijgehouden door de huisarts. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan tijdens o.a. tijdens vakantie worden opengesteld voor de artsen uit onze waarneemgroep en/of voor artsen van de Doktersdienst  Groningen (DDG) via het landelijk schakelpunt (LSP) tijdens avond, nacht en weekend. Zo kunnen zij over alle relevante informatie beschikken. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u dat aan de assistente doorgeven. In dat geval zal uw dossier worden afgeschermd middels een wachtwoord.
U kunt ook het medisch dossier zelf inzien. Dit kan via de “patientenomgeving”! U dient daarvoor een account aan te maken door in te loggen in de patientenomgeving. Het account wordt pas geactiveerd na vertoon van een ID-bewijs aan de balie.

Ik geef toestemming

Voor aansluiting op het LSP is uw schriftelijke toestemming vereist; dit kan via een formulier dat verkrijgbaar is op de praktijk of via de website: www.volgjezorg.nl/toestemming of via de slimme link om direct  huisartsenpraktijk Aduard toestemming te verlenen. Als u geen reactie/toestemming geeft is uw dossier niet raadpleegbaar via het LSP.

Klachten

Bent u niet tevreden over uw behandeling of hebt u klachten over de praktijk dan willen wij dit graag van u horen om hiervan te kunnen leren. Bij voorkeur bespreken we dit met u zelf. De praktijk beschikt ook over een interne klachtenprocedure. Heeft u een klacht, dan kunt u die online onder tabblad “klachten” indienen. De huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) Zie www.skge.nl.
U kunt de klacht bij ons ook schriftelijk indienen door het downloaden van het klachtenformulier (Eng. complaint form) en deze vervolgens af te drukken, in te vullen en af te leveren aan onze praktijkbalie.
Meer informatie over indienen van een klacht en daaropvolgende verwerkingsprocedure, zie “Klachtenopvangprocedure

Medische verklaringen

Medische verklaringen t.b.v. werkgevers, scholen e.d. worden door de praktijk niet afgegeven. Verklaringen t.b.v. spuiten, naalden en geneesmiddelen waarop de opiumwet van toepassing is worden voor eigen patiënten wel afgegeven. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de webpagina “Meer>Geneesmiddelen op reis” of naar www.hetcak.nl pagina geneesmiddelen op reis (directe link)

Verwijsbrieven

Voor elk bezoek aan een specialist is een verwijzing nodig van de huisarts. De verwijsbrief wordt alleen afgegeven na overleg met de huisarts. Daarvoor moet de patiënt over het algemeen door de huisarts tijdens een consult of visite worden gezien om te kunnen beoordelen of een bezoek aan een bepaalde specialist noodzakelijk is.