Missie en visie – Huisartsenpraktijk Aduard – Aduard
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Aduard
Burg. Van Barneveldweg 23b 9831 RD
Aduard

Missie en visie

Missie & visie

Missie (toelichting):  De praktijk wil daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven aan haar patiënten. Wij willen bovendien een spil zijn binnen het zorgaanbod in de regio door gezondheidsvragen van onze patiënten zo veel mogelijk op te vangen. Wij maken hierbij een verantwoorde keuze tussen de zorgvraag zelf te behandelen of te verwijzen naar andere zorgaanbieders. 

Visie (toelichting): Centraal staan levenslang leren en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg. Het gebruik van protocollen, opgesteld volgens de meest actuele richtlijnen, zien wij als de meest verantwoorde manier om de best mogelijk patiëntenzorg te bieden. De praktijk stelt zich toetsbaar op middels NHG praktijkaccreditatie. Naast continue educatie van het eigen personeel willen wij ook onze kennis aanwenden voor de opleiding van nieuwe huisartsen en doktersassistenten.

Accreditatie

 

Wij zijn er trots op sinds 2013 een NHG-geaccrediteerde praktijk te zijn.  Het accreditatiecertificaat van de NPA (= NHG PraktijkAccreditering) geeft aan dat we aan de normen voldoen die het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) stelt aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en de praktijkvoering. Eens in de 3 jaar worden we bezocht door een accrediteur die onderzoekt of wij als praktijk aan de gestelde eisen voldoen. De laatste controle was onlangs op 3 september (2021). Het verkregen certificaat is geldig tot 1 januari 2024.

Het keurmerk “NHG-accrediteerde huisartsenpraktijk

 

Het publiceren van een jaarverslag is één van die zaken, in het kader van de transparantie, die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van het certificaat.

Downloads:

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023