Inschrijfformulier – Huisartsenpraktijk Aduard – Aduard
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Aduard
Burg. Van Barneveldweg 23b 9831 RD
Aduard

Inschrijfformulier

Inschrijving nieuwe patiënt

U bent van harte welkom als patiënt in onze praktijk, wanneer u woont in Aduard, Den Ham, Den Horn of in de buurt hiervan. In onderstaande digitale formulier kunt u zich inschrijven. Wij verzoeken u dit zo volledig als mogelijk is in te vullen. Met name geboortedatum is een zeer belangrijk gegeven voor ons. Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Neem daarom bij het eerste contact uw paspoort of identiteitskaart of rijbewijs mee zodat we uw BSN nummer kunnen noteren. In sommige gevallen willen we ook uw verzekeringspasje zien om zeker te zijn dat u verzekerd bent.
Als u zich inschrijft als nieuwe patiënt, is het belangrijk om dit aan uw oude huisarts door te geven. Hij/ zij kan dan uw medisch dossier opsturen en u uitschrijven als patiënt. Indien u dit niet digitaal wilt doen kunt u ook een inschrijfformulier bij de assistente ophalen en dit ter plekke of elders invullen.

Ons praktijkgebied. Buiten dit gebied kunt u zich niet inschrijven in onze praktijk.

Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Vorige huisarts

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Toestemming
Om de juiste zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat andere zorgverleners belangrijke informatie over uw gezondheid kunnen inzien. Dit kan met behulp van het Landelijk Schakelpunt. Om deze informatie te mogen delen, hebben wij uw toestemming nodig. Download de voorlichtingsfolder 'Jouw medische gegevens beschikbaar via het landelijk schakelpunt (LSP)' voor meer informatie.

Huisartsenpraktijk Aduard
Burg. Van Barneveldweg 23b
9831 RD Aduard

Toestemming

Datum van tekenen: 22-05-2024

Handtekening

verwijder handtekening

Handtekening ouders/voogd

verwijder handtekening

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
--
Geslacht
Beroep

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land
Toestemming gebruik n.a.w. gegevens t.b.v. inplannen afspraak

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--
Apotheek

Vorige huisarts

Naam praktijk
Adres praktijk
Plaats praktijk
Telefoonnummer praktijk

Opmerkingen

Toestemming gegevens uitwisselen via het Landelijk schakelpunt (LSP)
Datum van tekenen
Handtekening
Handtekening ouders/voogd
Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord