De praktijk – Huisartsenpraktijk Aduard – Aduard
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Aduard
Burg. Van Barneveldweg 23b 9831 RD
Aduard

De praktijk

Historie

Medio 2001 heeft de huidige praktijkhouder, mevrouw F.M. Wierda,  de huisartspraktijk van huisarts J. Busser, gevestigd aan de Burg Seinenstraat 3 overgenomen. Aangezien het pand aldaar niet voldeed aan de eisen van de moderne praktijkvoering werd dit pand slechts voor een half jaar gehuurd om zo een andere praktijklocatie te zoeken in Aduard. Begin 2002 werd het overliggende pand van de fysiotherapeuten aan de Hofstraat 1 gekocht. In de loop van de jaren werd duidelijk dat ook dit pand niet geheel meer voldeed aan de steeds hogere eisen, aan ruimte, functionaliteit en ligging. Eind 2006/begin 2007 werd het plan geopperd om een gezondheidscentrum te bouwen in Aduard. De bouw hiervan werd mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie om de leefbaarheid in de kleine dorpen in Groningen te vergroten. Voorwaarde was dat de huisartsenpraktijk een deel van dit pand zou huren. In mei 2007 vond de verhuizing plaats van de Hofstraat 1 naar de Burg v Barneveld 23b. Deze verhuizing was de aanleiding om de naam van Huisartspraktijk F.M. Wierda te veranderen in Huisartsenpraktijk Aduard en een eigen huisstijl te ontwikkelen, op basis van het logo van Hilbert Geerling. Tot op heden is de praktijk de enige huisartsenpraktijk in Aduard en directe omgeving.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de huisartsenpraktijk omvat het oostelijk gedeelte van de gemeente Westerkwartier. In dit gebied is Aduard veruit het grootste dorp met ca. 2200 inwoners. Ten noorden bevindt zich Den Ham (290 inw.) en ten zuiden van Aduard het dorpje Den Horn (400 inw.). Verder zijn er nog enkele buurtschappen. Slechts een enkele patiënt woont in het noordwestelijke deel van de gemeente/- stad Groningen. Het merendeel van de inwoners van genoemde dorpen zijn ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Aduard t.w. ca. 2500 patiënten.  Het totale werkgebied is te karakteriseren als landelijk of dorps met een sterk agrarisch karakter. De grootte van het praktijkgebied is ca. 20 km2 . Aduard is sterk gericht op de stad Groningen dat op een afstand van 8 km van het dorp ligt.

De praktijk

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. U bent dus welkom om als nieuwe patiënt in te schrijven.
Onze praktijk is formeel gezien een solopraktijk. De praktijkhouder is mevrouw F(rederiek) M. Wierda. Tevens is voor de ondersteuning van het huisartsenwerk een huisarts in dienst mevrouw H(endrike) Maier. Naast deze huisartsen werken 2 doktersassistentes, 2 praktijkondersteuners en een praktijkmanager / meewerkende partner in de praktijk. Vaak is er ook nog een huisarts en/of doktersassistente in opleiding in de praktijk werkzaam.
Het aantal patiënten eind 2022 was ongeveer 2500 waarvan 51% man en 49% vrouw.
Het merendeel van de praktijkpopulatie is verzekerd bij Menzis Zorgverzekeraar. Menzis is onze preferente zorgverzekeraar met wie we dan ook periodiek de contracten afsluiten voor het leveren van patiëntenzorg.
De praktijk werkt nauw samen met huisartsenpraktijk Niekerk. Een aantal werknemers werken in beide praktijken. Tijdens vakanties, nascholingen wordt voor elkaar waargenomen.

De praktijk levert 3 soorten zorg:

1. Basis gezondheidzorg door middel van consulten, visites en kleine medische verrichtingen en rijbewijskeuringen voor eigen patiënten.
2. Chronische zorg (ketenzorg aan o.a. “type 2” diabetici, cardiovasculaire risicopatiënten, COPD en kwetsbare ouderen).
3. Preventieve gezondheidszorg middels vaccinaties (griep, pneumokokken, corona) en uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek).

Basiszorg is onze core-business, maar steeds meer richt de praktijk zich ook op de preventieve zorg zoals in alle huisartsenpraktijken in Nederland. Dit heeft als gevolg dat er veel personeel rondloopt in onze praktijk.
De zorg wordt geleverd volgens de nieuwste NHG-standaarden en protocollen (NHG=Nederlandse Huisartsen Genootschap). De praktijk beschikt ook over een interne klachtenprocedure. We zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) voor het geval er toch klachten die niet eenvoudig opgelost kunnen worden en voor de onpartijdige bemiddeling.

Borging zorgkwaliteit

De praktijk wordt periodiek bezocht en gecontroleerd (tegenwoordig om de 3 jaar) door iemand van de NHG-praktijkaccreditering om de kwaliteit van zorg vast te houden (borgen).

Aduard en zijn rijke historie

Je zou het niet denken maar ooit heeft in Aduard één van de grootste kloosters van Europa gestaan; de Sint Bernardusabdij (12e-16e eeuw). Dit klooster is van grote invloed geweest op de huidige inrichting van het landschap rondom Aduard. Van het Cisterciënzer klooster rest nu alleen nog de ziekenzaal die op dit moment als kerk dienst doet. In het kloostermuseum in het oude centrum van het dorp kan men veel zien en horen over het ooit zo rijke kloosterleven in dit deel van de ommelanden rondom de stad Groningen. Het kloostermuseum is gelegen aan de Hofstraat; het meest rustieke straatje van Aduard.